Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ MATTER

Η Εταιρεία MATTER – Σύμβουλοι Μηχανικοί ιδρύθηκε στην Θεσσαλονίκη με σκοπό να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε ιδιώτες και επιχειρήσεις.
company page
company-page2

Η Εταιρεία MATTER – Σύμβουλοι Μηχανικοί δραστηριοποιείτε στους τομείς

Τι κάνουμε

Η MATTER – Σύμβουλοι μηχανικοί συνεργάζεται με καταξιωμένους μηχανικούς και τεχνικούς όλων των ειδικοτήτων προσφέροντας ολοκληρωμένες προτάσεις και λύσεις . Η MATTER φροντίζει για όλα

Στην MATTER πιστεύουμε πως

εξασφαλίζουν το ιδανικό αποτέλεσμα με το μικρότερο κόστος.

x
search