Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες

Οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις σε κάθε κτίριο βιομηχανία – βιοτεχνία – κατοικία κλπ αποτελούν την καρδιά κάθε  κτιρίου.

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει το σύνολο των ηλεκτρομηχανολογικών μελετών που απαιτούνται για την έκδοση οικοδομικών αδειών, τη μελέτη εφαρμογής και την επίβλεψη.

Εκπονούνται Η/Μ μελέτες για κάθε είδους κτηριακή εφαρμογή, όπως κατοικίες, βιοτεχνίες, ξενοδοχεία, σούπερ μάρκετ, καταστήματα, κτήρια γραφείων,πρατήρια καυσίμων, συνεργεία, κ.α.

service1-page
comp1

Αναλυτικά, οι Η/Μ μελέτες περιλάμβανουν

service1-page2
Μελέτη ενεργειακής απόδοσης κτηρίου(ΚΕΝΑΚ)

Η μελέτη ΚΕΝΑΚ αναφέρεται στην ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και περιλαμβάνει την θερμομονωτική επάρκεια κτηρίων (παλιά μελέτη θερμομόνωσης) . Απαιτείται κατά την έκδοση οικοδομικής άδειας και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που επηρεάζουν την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου.

Μελέτη θέρμανσης

Περιλαμβάνει τον υπολογισμό των θερμικών απωλειών –την επιλογή του ιδανικού συστήματος για την θέρμανση του κτιρίου - την διαστασιολόγηση και την επιλογή του κατάλληλου εξοπλισμού – την σχεδίαση της εγκατάστασης-την σύνταξη των προδιαγραφών των υλικών της εγκατάστασης.

Μελέτη κλιματισμού

Περιλαμβάνει τον υπολογισμό των ψυκτικών και θερμικών φορτίων του κτιρίου την διαστασιολόγηση και την επιλογή του κατάλληλου εξοπλισμού –την σχεδίαση της εγκατάστασης -την σύνταξη των προδιαγραφών των υλικών της εγκατάστασης.

Μελέτη αερισμού - εξαερισμού

Περιλαμβάνει τον υπολογισμό των αναγκών αερισμού του κτιρίου την διαστασιολόγηση και την επιλογή του κατάλληλου εξοπλισμού –την σχεδίαση της εγκατάστασης -την σύνταξη των προδιαγραφών των υλικών της εγκατάστασης

Μελέτη φυσικού αέριου - υγραερίου

Αφορά όλες τις μελέτες πού απαιτούνται από την νομοθεσία για την χρήση και αδειοδότηση εγκαταστάσεων αερίων καυσίμων (φυσικό αέριο- υγραέριο) για την κάλυψη των αναγκών θέρμανσης, ζεστού νερού ή/και μαγειρέματος και κάθε παραγωγικής διαδικασίας πού απαιτεί την χρήση θερμότητας.
Περιλαμβάνει τον υπολογισμό και την διαστασιολόγηση των σωληνώσεων –την σχεδίαση των δικτύων διανομής του κτιρίου - την επιλογή του κατάλληλου εξοπλισμού (δεξαμενές-ασφαλιστικές διατάξεις κ.λ.π) την σύνταξη των προδιαγραφών των υλικών της εγκατάστασης

Μελέτη ύδρευσης - αποχέτευσης

Περιλαμβάνει τον υπολογισμό και την διαστασιολόγηση των σωληνώσεων – την σχεδίαση των δικτύων ύδρευσης -διανομής ζεστού νερού και αποχέτευσης του κτιρίου - την επιλογή του κατάλληλου εξοπλισμού (δεξαμενές-αντλίες-boiler) την σύνταξη των προδιαγραφών των υλικών της εγκατάστασης

Μελέτη ανυψωτικών συστημάτων

Αφορά όλες τις μελέτες για την κατασκευή και αδειοδότηση κάθε ανυψωτικού συστήματος πού απαιτείται στο κτίριο (ανελκυστήρας ατόμων-ανελκυστήρας φορτίων , κυλιόμενων κλιμάκων, κ.τ.λ.
Περιλαμβάνει τον υπολογισμό και την διαστασιολόγηση όλων των στοιχείων του ανυψωτικού συστήματος –την σχεδίαση του συστήματος - την επιλογή του κατάλληλου εξοπλισμού- την σύνταξη των προδιαγραφών των υλικών της εγκατάστασης

Μελέτη ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων

Περιλαμβάνει τον υπολογισμό των ηλεκτρικών φορτίων - την διαστασιολόγηση και την επιλογή του κατάλληλου εξοπλισμού –την σχεδίαση της εγκατάστασης-την σύνταξη των προδιαγραφών των υλικών της εγκατάστασης

Μελέτη πυρασφάλειας - ενεργητικής / παθητικής πυροπροστασίας

Αφορά όλες τις μελέτες πού απαιτούνται από την νομοθεσία για την έκδοση πιστοποιητικού πυρασφάλειας και την ασφαλή λειτουργία κάθε κτιρίου (κατοικία-κατάστημα-βιομηχανία-βιοτεχνία-ξενοδοχείο κ.λ.π).
Περιλαμβάνει τον υπολογισμό και την διαστασιολόγηση των σωληνώσεων –των συστημάτων πυρανίχνευσης-των συστημάτων πυρόσβεσης του κτιρίου - την επιλογή του κατάλληλου εξοπλισμού (δεξαμενές-αυτοματισμοί-ασφαλιστικές διατάξεις κ.λ.π) την σύνταξη των προδιαγραφών των υλικών της εγκατάστασης

Ενεργειακές επιθεωρήσεις

Αφορά όλες τις μελέτες πού απαιτούνται από την νομοθεσία για την έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου.

Ενεργειακή ταυτότητα κτιρίου

Αφορά όλες τις μελέτες – και διαδικασίες για την έκδοση ηλεκτρονικής ταυτότητας του κτιρίου

ΜΕΛΕΤΑΜΕ – ΣΧΕΔΙΑΖΟΥΜΕ – ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ – ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΜΕ

x
search